Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Kimya

Geri
  • TRIKLOR ETILEN

Kaçınılması Gereken Durumlar
Açık alevlerden, kaynak makinelerinden, veya diğer ısı ayrıştırmasına neden olan yüksek ısı kaynaklarından kaçınınız..

Kaçınılması Gereken Maddeler
Solventin küçük miktarlardaki 1,1,1 – trikloretan ile kirletilmesi stabilize edicileri etkileyebilir ve solventin ömrünü kısaltır.
Kostik sodyum. Kostik potasyum. Kuvvetli bazlar. Alüminyum. Çinko tozu.

Tehlikeli Ayrıştırma Ürünleri

Isı ayrıştırıcı ürünler hidrojen klorid ve az miktarlarda chlorine ve phosgene içerebilir. Sistemdeki metallere ve hidroklorik aside reaksiyon olarak oluşan metal kloridler tarafından tepkime olduğu zaman solvent ayrışması gerçekleşir. Alüminyumun ve aşırı suyun varlığı halinde ayrışma, büyük miktarlarda ısının ve hidrojen kloridin oluşması ile daha hızlı ilerler.
 


  • PERKLOR ETILEN

   Perkloretilen, yanıcı olmayan fakat uçucu bir solventtir. Havada 1 ppm kadarlık bir miktarı dahi insanlar tarafından fark edebilecek kadar keskin bir kokusu vardır. perkloretilen ,dikloretandan üretilmektedir.Trikloretilen bu reaksiyon esnasında açığa çıkan diğer bir yan ürün olduğundan, bu iki kimyasal daha sonra distilasyon tekniğiyle birbirinden ayrılır.Diğer bütün klorlu solventler gibi perkloretilenin de sinir sistemi üzerinde depresan etkisi vardır.Buharıyla temas, baş dönmesi, baş ağrısı, uyku hali, bilinç kaybı yaratabilir.Devamlı olarak insan derisiyle temasta perkloretilen derideki yağı tümüyle çözeceğinden ciddi deri problemlerine neden olabilir. Suda çözünürlüğü sınırlıdır ancak etanol,aseton,kloroform gibi çözücülerle tümüyle karışabilir.


  • METILEN KLORÜR 

 

Özellikleri;

Uçucudur, oda sıcaklığında toksik konsantreler oluşturur.  Suda az çözünür ve organik solventlerin çoğuyla karışır. Metilen klorür metan ve metil klorür ün direkt klorinasyonuyla ticari olarak üretilir.Normal şartlarda kararlıdır.

Kullanım alanları;

İlaç endüstrisinde şişe yıkamada temizleyici ajan olarak kullanılmaktadır. Kauçuk, metal ve tekstil sanayiinde de kullanılır. Metilen klorür boya ve cila soyucularda ve yağ giderici ajanlarda önemli bir solventtir. Fotoğrafik filmlerin, sentetik liflerin, ilaçlar, yapıştırıcılar ve mürekkeplerin üretiminde kullanılır. Aerosol uygulamalarında solvent buhar bastırmada, genel temizlik solventi olarak, esnek poliüretan köpükler için bir köpük şişirici ajan olarak, böcek ilaçlarında bir itici olarak, hava tazeleyiciler ve boyalarda kullanılmaktadır.


  •  Metil Etil Keton

Keton tipi aktif bir organik solventtir. Fenolik, alkid, vinil reçine içeren sistemlerde, selülozik sistemlerde; boya sökücülerde ve yapıştırıcılarda kullanılır.

 

Saflık

: % 99,9

Renk

: < 5

Su

: % 0,03

Asitlik

: % 0,002

Spesifik gravite

: 0,8059

Mol ağırlığı

: 72,11 g/mol

760 mm Hg’de destilasyon

: BP: 79, DP: 79,8

 

Uygulamalar:  Suda çözünür. Berrak düşük viskoziteli aseton benzeri kokulu bir sıvıdır. Yağda çözünmez.

Kullanım alanları: Plastikler, tekstiller ve boyaların üretiminde kullanılır. Vinil filmlerinde ve nitroselüloz kaplamalarda bir genel solvent olarak kullanılır. Keçe  yapıştırıcısı üretiminde solvent olarak, elektrolizle kaplamada soğuk temizleme ve buhar yağ gidermede, ekstraksiyonda, metal yağ gidermede, boya soymada, kağıt kaplamada, fleksografi ve gravure baskı için, diazotipi materyaller, kauçuk üretiminde ve ahşap vernikleri gibi uygulamalarda solvent olarak kullanılmaktadır.


  •  ASETON

  Kaynama noktası 56oC olan, oldukça iyi bir çözücüdür aseton. Yoğunluğu sudan düşüktür: 0.79 g/cm3, Ama su ile her oranda karışabilen bir organik sıvıdır. Bunu da oldukça polar olmasına borçluyuz. Zaten bu sayede iyi bir çözücü olmaktadır. Oldukça kolay alev alabilmektedir.

Sanayide, benzenden başlanılarak kümen peroksitten sentezlenmektedir. Aslında kümenden fenol sentezinin yan ürünüdür demek daha doğru olur.Su, etanol ve eterle her oranda birleşir. Keskin kokuludur. Odunun kuru kuruya damıtılmasından: kalsiyum asetatın ısıtılmasından; teknikte izopropanolün bakırkatalizörlerinden 250 °C'de dehidrojenlenmesinden; etanol ve su buharının 250 °C'de gaz2O3 katalizörlüğünde karışımından elde edilir. Aseton ile sodyum nitrozil prussiatbazik ortamda karıştırılırsa kırmızı çökelme olur, aseton saptanır. Önemli bir tepkimesi bazik ortamda elementel iyotla verdiği iyodoform oluşumudur.Sigaranın içinde bulunur.

 

 

 

© Copyright 2010. Tüm hakları saklıdır.Avrasya Kimya & Plastik.